Kampanjens partnere

 • Agricultural Cooperative of Bioproducers of West Hellas, kjent som «Bio Net West Hellas,» står som Hellas største og mest innflytelsesrike kollektiv av økologiske produsenter. Over 200 økologiske bønder i dette kooperativet ligger i naturparken i Hellas, og driver med jordbruk og dyreavl mens de opprettholder en dyp økologisk bevissthet. Produktene deres er behandlet og pakket i toppmoderne fasiliteter, og overholder kvalitetsstandardene ISO 22000, BRC og IFS.

  Kooperativet fokuserer på å utvide økologisk sitrusfruktproduksjon i Vest-Hellas og eksporterer disse produktene til nord- og sentraleuropeiske land. De prioriterer kvalitetsforbedring og innovasjon, som inkluderer å lage nye produkter som frysetørket frukt og å bruke miljøvennlig emballasje. Bio Net West Hellas har som mål å trenge ytterligere inn i europeiske markeder, øke antall partnere og kontinuerlig markedsføre sine organiske sitrusprodukter, ofte gjennom deltakelse på store messer og målrettede reklameaktiviteter. Kooperativet har ulike kvalitetssertifikater, som viser sin forpliktelse til fortreffelighet innen økologisk produksjon og etisk handelspraksis.

  Bio Net West Hellas er dypt forpliktet til bærekraftig og økologisk landbrukspraksis, og de bruker ulike teknikker for å sikre kvaliteten og miljøvennligheten til produktene deres:

  Økologisk landbruk: Alle andelslagets medlemmer driver med økologisk landbruk, noe som betyr at de unngår syntetiske sprøytemidler og kunstgjødsel, genmodifiserte organismer (GMO), og fokuserer på vekstskifte og naturlige skadedyrbekjempelsesmetoder.

  Integrert skadedyrbekjempelse (IPM): Bio Net West Hellas bruker sannsynligvis IPM-strategier for å minimere virkningen av skadedyr og sykdommer på avlingene deres. Denne tilnærmingen kombinerer biologiske, fysiske og kjemiske metoder for å håndtere skadedyr og samtidig redusere bruken av skadelige kjemikalier.

  Avlingsmangfold: Kooperativets fokus på et mangfoldig utvalg av økologiske produkter, inkludert frukt, grønnsaker og oliven, viser deres forpliktelse til avlingsmangfold. Vekstskifte og mangfold bidrar til å opprettholde jordhelsen og redusere risikoen for jordbårne sykdommer.

  Kompostering: Organiske rester komposteres hensiktsmessig og brukes til å gjødsle gårder. Dette fremmer jordens fruktbarhet og beriker jorden med organisk materiale, og øker dens kapasitet til å holde på vann og næringsstoffer.

  Fornybar energi: Reduksjon til et minimum av energibehov og bruk av fornybare energikilder reflekterer deres forpliktelse til fornybar energi og reduksjon av deres karbonfotavtrykk.

  Kvalitetsstandarder: Alle prosessanlegg opererer i henhold til strenge kvalitetsstandarder som ISO 22000, BRC og IFS, for å sikre sikkerheten og kvaliteten til produktene deres.

  Etiske og sosiale praksiser: Bio Net West Hellas viser også sitt engasjement for etisk handel og sosial praksis på gården. De har sertifiseringer som SMETA og GRASP, som tar for seg arbeidernes helse, sikkerhet og velferd.

  Innovative produkter: Kooperativets strategi inkluderer å lage innovative produkter som frysetørket frukt, som kan bidra til å redusere matsvinn og gi forbrukerne praktiske, sunne alternativer.

  Miljøvennlig emballasje: Bio Net West Hellas planlegger å bruke innovativ emballasje med resirkulerbare materialer, for å fremme bærekraftig emballasjepraksis.

  Disse teknikkene og praksisene stemmer overens med kooperativets oppdrag om å produsere organiske produkter av høy kvalitet, samtidig som miljømessig bærekraft, arbeidstakers velvære og innovasjon i landbrukssektoren prioriteres.

 • Bulgarian Organic Products Association (BOPA) er en fremtredende organisasjon som forener over 800 sertifiserte økologiske produsenter, foredlere og forhandlere i Bulgaria. Etablert i 2009, har den offisiell anerkjennelse fra Landbruksdepartementet og representerer landets økologiske jordbrukssektor. BOPAs primære mål inkluderer å fremme økologiske produkter, beskytte interessene til bøndene, fremme handelspartnerskap, sikre rettferdig konkurranse med konvensjonelt landbruk og delta i utviklingen av organisk produksjonslovgivning i Bulgaria.

  BOPA spiller en sentral rolle i å gå inn for den økologiske sektoren i Bulgaria og støtter medlemmenes interesser. Det har også vært medlem av International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM EU) siden 2011, og har deltatt på utstillinger og seminarer for å fremme økologisk landbruk og legge til rette for internasjonale forbindelser.

  Videre er BOPA på linje med EUs mål om å forbedre konkurranseevnen til sin landbrukssektor, adressere klimaendringer og fremme bærekraftig landbruk. Organisasjonen bidrar til EUs mål om å øke økologisk landbruk og oppnå 25 % av total jordbruksareal under økologisk dyrking innen 2030, og fremme miljøvennlig praksis. Denne handlingen bidrar til å øke bevisstheten om EUs kvalitetsordninger og utvide markedet for EUs landbruksprodukter, spesielt i tredjeland, og fremmer CAPs miljø- og klimaambisjoner.

Magic Organic Food from Joyful People!