Europeiske
organiske
produkter

Det europeiske organiske landbruk, er en jordbruksmetode som søker å produsere matvarer ved bruk av naturlige stoffer og metoder. Dette betyr at organisk jordbruk har et begrenset inngrep på naturomgivelsene, da det tar sikte på:

Europaunionens reguleringer på økologisk jordbruk er laget for å sette en klar ramme for produksjon av organiske produkter i alle EU land. Dette gjøres for å kunne tilfredsstille forbrukerenes krav om pålitelige organiske produkter,samtidig som det også sikrer et rettferdig marked for produsenter, forhandlere og markedsførere.

I tillegg , fremmer reglene for økologisk jordbruk en høy standard på dyrevelferd og pålegger jordbrukere å imøtekomme de spesifikke behov som dyrene har.

Den sikreste måten å gjenkjenne om et produkt er organisk og produsert i Europa, er dersom det er påført det offisielle EU- logoet.

Et merke med hvitt løv på grønn bakgrunn, betyr at EU-reglene som gjelder for produksjon,foredling, håndtering og distribusjon, er i tråd med disse, og at produktet inneholder minst 95% organiske ingredienser. Den europeiske logoen kan bare brukes på produkter som er sertifiserte av et autorisert kontrollorgan eller institusjon. Enkelte europeiske land har laget sine egne organiske logoer.