Å bygge tillit til europeisk organisk landbruk

For at bøndene skal kunne dra nytte av organiske landbruksmetoder, trenger forbrukerne å kunne stole på at regelverket for organisk jordbruksprodusjon etterkommes.Derfor opprettholder EU følgende strenge kontrollsystem for å sikre at regler og forskrifter overholdes. Fordi økologisk jordbruk er en del av en større forsyningskjede som inkluderer næringsmiddelforedling, distribusjon og detaljhandel , er disse også underlagt kontroller.

Hvert EU land utnevner kontrollorganer eller myndigheter som inspiserer den organiske matvarekjeden. Produsenter, distributører og markedsførere av organiske produkter, må registrere disse hos det lokale kontrollorgan, før de kan markedsføre sine produkter som organiske. Etter at de er blitt kontrollert og sjekket, vil de bli tildelt et sertifikat som viser at produktene oppyller kravene for organisk standard.

Alle aktører blir sjekket minst en gang i året, for å sikre at de fortsatt følger regelverket. Importerte økologiske matvarer er også underlagt kontrollprosedyrer, for å sikre at de er produsert og fraktet i henhold til organiske prinsipper.

Meget gode organiske matvarer fra Joyful people