green mood

good food

green mood

good food

Finansiert av den Europeiske union. Synspunkter og meninger er imidlertiding bare forfatterns og reflektere nødven-digvis ikke meningene av den Europeiske union eller den Europeiske Research Ex-ecutive Agency(REA). Verken den Europeiske union eller den bevilgende myndigheten kan stilles til ansvar for de.

Sjekk ut videoen vår!

Din hurtigguide til europeisk økologisk landbruk

Europeiske organiske produkter

Det europeiske organiske landbruk, er en jordbruksmetode som søker å produsere matvarer ved bruk av naturlige stoffer og metoder.

I tillegg , fremmer reglene for økologisk jordbruk en høy standard på dyrevelferd og pålegger jordbrukere å imøtekomme de spesifikke behov som dyrene har.

Den sikreste måten å gjenkjenne om et produkt er organisk og produsert i Europa, er dersom det er påført det offisielle EU- logoet.

Et merke med hvitt løv på grønn bakgrunn, betyr at EU-reglene som gjelder for produksjon,foredling, håndtering og distribusjon, er i tråd med disse, og at produktet inneholder minst 95% organiske ingredienser. Den europeiske logoen kan bare brukes på produkter som er sertifiserte av et autorisert kontrollorgan eller institusjon. Enkelte europeiske land har laget sine egne organiske logoer.

Å bygge tillit til europeisk organisk landbruk

For at bøndene skal kunne dra nytte av organiske landbruksmetoder, trenger forbrukerne å kunne stole på at regelverket for organisk jordbruksprodusjon etterkommes.Derfor opprettholder EU følgende strenge kontrollsystem for å sikre at regler og forskrifter overholdes.

Kampanjens partnere

Bio Net West Hellas

Agricultural Cooperative of Bioproducers of West Hellas, kjent som "Bio Net West Hellas" står som Hellas største og mest innflytelsesrike kollektiv av økologiske produsenter. Over 200 økologiske bønder i dette kooperativet ligger i naturparken i Hellas, og driver med jordbruk og dyreavl mens de opprettholder en dyp økologisk bevissthet. Produktene deres er behandlet og pakket i toppmoderne fasiliteter, og overholder kvalitetsstandardene ISO 22000, BRC & IFS. Bio Net West Hellas produserer primært økologisk frisk frukt, økologiske grønnsaker, økologiske oliven, økologisk olivenolje, økologisk vin, økologisk meieri og økologiske kjøttprodukter, med mange av varene eksportert til andre europeiske nasjoner.

Bulgarian Organic Products Association

Bulgarian Organic Products Association (BOPA) er en fremtredende organisasjon som forener over 800 sertifiserte økologiske produsenter, foredlere og forhandlere i Bulgaria. Etablert i 2009, har den offisiell anerkjennelse fra Landbruksdepartementet og representerer landets økologiske jordbrukssektor. BOPAs primære mål inkluderer å fremme økologiske produkter, beskytte interessene til bøndene, fremme handelspartnerskap, sikre rettferdig konkurranse med konvensjonelt landbruk og delta i utviklingen av organisk produksjonslovgivning i Bulgaria.

Europeiske organiske produkter

Sitrusfrukter

Vannmelon & Melon

Kiwi

Oliven & Olivenolje

Organiske Viner

Europeiske Matvarer

Følg oss på sosiale medier

Informasjons- og markedsføringstiltak på økologiske produkter i Sør-Korea, Norge og Sveits.

Konsortiet for dette europeiske programmet består av Agricultural Cooperative of Bioproducers of West Hellas "Bio Net West Hellas", som er koordinator for aksjonen, og Bulgarian Organic Products Association. Tiltaket er utformet for å tilpasse seg det spesifikke målet om å øke bevisstheten og anerkjennelsen av EUs kvalitetsordninger og å øke markedsandelen til EUs landbruksprodukter, spesielt med fokus i tredjeland. Videre tjener det det generelle målet med oppfordringen om å styrke konkurranseevnen til EUs landbrukssektor. Aksjonens mål er å tilegne seg ny kunnskap om økologisk produksjon og fordelene til EUs landbruksprodukter, innen 3-års varighet av aksjonen. Kommunikasjonsmiksen til aksjonen er nøye valgt for å oppnå økende bevissthet om økologiske produkter på nivåene som er avbildet i det spesifikke målet for aksjonen. Alle økologiske produsenter i EU skal dra nytte av aksjonen ettersom den fokuserer på EUs organiske produksjon som helhet, og aksjonens informative karakter vil gi positiv publisitet for organiske EU-produkter.